Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży

Księżnej Anny 18, 18-400 Łomża tel: 862187974

mapa dojazdu
www.g8.86lomza.pl
www.pg8.lomza.pl
email: pg8lomza@wp.pl
Dyrektor Halina Dąbrowska
v-ce dyrektor Alicja Czarnocka

Jesteśmy szkołą, która w przyjaznej atmosferze: umożliwia zdobycie rzetelnej wiedzy, dba o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, wspiera rodzinę w wychowywaniu dzieci, przygotowuje do mądrego i godziwego życia we współczesnym świecie, uczy samorządności i demokracji oraz odpowiedzialności za siebie i innych, a także za narodowe dziedzictwo.